Receptie inhuldiging secretariaat, 1 december 2015