Vivas congres 2012


Uiteenzetting bij de opening van het VIVAS-Congres 2012.
.

Tussenkomst van Leen Swinnen tijdens de debatronde van het Vivas Congres 2012.

 

Vivas congres 2012 te Antwerpen.

VIVAS, het Vlaams netwerk van sociale huurders, is een samenwerkingsverband van georganiseerde lokale bewonersgroepen.

VIVAS verdedigt de gemeenschappelijke belangen van sociale huurders, bevordert de contacten tussen bewonersgroepen, wisselt informatie uit, geeft vorming aan sociale huurders, formuleert beleidsstandpunten en bezorgt die aan het beleid.

In de werking staan vier actiepunten centraal: betaalbare sociale huisvesting, een leefbare woonomgeving, inspraak van sociale huurders in het lokale en Vlaamse woonbeleid, en een betere communicatie tussen huurders en de sociale huisvestingsmaatschappijen.