Met dit Handvest willen we duidelijke voorstellen bieden aan de Antwerpse beleidmakers i.v.m. sociale huisvesting.

  • Is een onafhankelijke, pluralistische organisatie van sociale huurders.
  • Komt op voor de belangen van de sociale huurders.
  • Vertegenwoordigt bewonersgroepen en individuele huurders.
  • Vervult de brugfunctie tussen de huurders en de sociale huisvestingsmaatschappijen.
  • Is partner in het driehoeksoverleg, naast de sociale huisvestigingsmaatschappijen en de stad.
  • Is vertegenwoordigd in VIVAS, het netwerk van de Vlaamse sociale huurders/bewonersgroepen.
  • Organiseert elk jaar een Dag van de Sociale Huurder.

Onze mandaten

1

Driehoeksoverleg (stad, SHM, PASH)

Het driehoeksoverleg in Antwerpen is een periodiek overleg tussen de Stad Antwerpen, de SHM's (Woonhaven, A.B.C. en De Ideale Woning) en de bewonersgroepen via PASH (Platform Antwerpse Sociale Huurders).

Lees meer
2

Platform Wonen

Sinds 2007 verenigen een tiental Antwerpse Midden-veldorganisaties, zoals Pash, zich in het Antwerps Platform Wonen. Binnen het platform komen wij gezamenlijk op voor de woonbelangen van maatschappelijk kwetsbare groepen in Antwerpen.

Lees meer
3

Stedelijke Woonraad Antwerpen

De Stedelijke Woonraad Antwerpen, waarin Pash mee aan tafel zit, buigt zich over alle items die betrekking hebben op huisvesting of wonen en heeft een adviserende rol.

Lees meer
4

Vivas

VIVAS, de Vereniging Inwoners Van Sociale woningen, is een Vlaams netwerk van en voor sociale huurders. Het is een samenwerkingsverband van georganiseerde lokale bewonersgroepen, Pash vertegenwoordigers en actieve bewoners in de sociale huisvesting.

Lees meer