Woonforum 2016 te Vorst (Brussel).

Door de aangroeiende bewonersparticipatie van de sociale huurders, is het dan ook de plicht van PASH om hierbij vertegenwoordigd te zijn.

Omdat de dienstverlening van de VMSW verruimt, wordt sinds 2008 ingezet op een formule voor en door een breder publiek.

Iedereen die betrokken is bij sociaal wonen in Vlaanderen, is welkom:

 

 • sociale huisvestingsmaatschappijen: directeurs, voorzitters, bestuurders, medewerkers
 • sociale verhuurkantoren
 • overkoepelende belangenorganisaties
 • provincies, steden & gemeenten en huisvestingsambtenaren
 • de minister van Wonen en haar Kabinet
 • de leden van de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement
 • academici
 • private initiatienemers
 • medewerkers van de Vlaamse overheid in verwante beleidsvelen
 • enz.

 

 

De studiedag is een uitgelezen ontmoetingskans  voor iedereen die professioneel betrokken is bij sociaal wonen in Vlaanderen.

Na een uiteenzetting door de voorzitster, Vera Van der Borght van de VMSW, kunnen de deelnemers in de voormiddag kiezen voor drie themasessies:

Themasessies: keuzeronde 1:

- Sessie 1: Bestrijding van dak- en thuisloosheid: hoe kunnen sociale woonactoren bijdragen?

- Sessie 2: Organisatiebeheersing: efficiëntie en effectiviteit

- Sessie 3: Goede praktijken toegelicht

- Sessie 4: Overheidscommunicatie en sociale doelgroepen: de kloof dichten

   

Themasessies: keuzeronde 2:

- Sessie 5: Nieuwe wetgeving: wonen in Nederland

- Sessie 6: Wat verandert er in de tweede visitatieronde?

- Sessie 7: Proeftuinprojecten energetische renovatie

- Sessie 8: Sociaal wonen op sociale media?

Themasessies: keuzeronde 3:

- Sessie 9: Betrekken van bewoners bij renovatie

- Sessie 10: Housing First Belgium: eerste resultaten

- Sessie 11: Maak kennis met de sociale huisvesting in Brussel

- Sessie 12: Wonen in de wolken

 

Aansluitend is er in de nadien de uitreiking van de “Beste-Praktijk-Prijzen” en de publieksprijs.

Afgesloten wordt met een speech van Jeroen Windey, kabinetchef Wonen.

Kortom, het Woonforum zal wederom voor de ongeveer 600 deelnemers een uitstekende gelegenheid zijn, om hun inzicht verder te verruimen in wat er leeft en beweegt in de sociale huisvesting en om collega’s binnen de sociale huisvesting te ontmoeten.  

 

 

De site: Woonforum 2016

 

 

Gerelateerde artikels