Woonforum 2015 te Gent.

Door de aangroeiende bewonersparticipatie van de sociale huurders, is het dan ook de plicht van PASH om hierbij vertegenwoordigd te zijn.

Omdat de dienstverlening van de VMSW verruimt, wordt sinds 2008 ingezet op een formule voor en door een breder publiek.

Iedereen die betrokken is bij sociaal wonen in Vlaanderen, is welkom:

  • sociale huisvestingsmaatschappijen: directeurs, voorzitters, bestuurders, medewerkers
  • sociale verhuurkantoren
  • overkoepelende belangenorganisaties
  • provincies, steden & gemeenten: mandatarissen en huisvestingsambtenaren
  • de minister van Wonen en haar kabinet
  • de leden van de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement
  • academici
  • private initiatiefnemers
  • medewerkers van de Vlaamse overheid in verwante beleidsvelden
  • enz.

De studiedag is een uitgelezen ontmoetingskans  voor iedereen die professioneel betrokken is bij sociaal wonen in Vlaanderen.

Na een uiteenzetting door de voorzitter van de VMSW, konden de deelnemers in de voormiddag kiezen voor twee themasessies:

Themasessies: keuzeronde 1:

Themasessies: keuzeronde 2:

In de namiddag was er een debat over de beleidsnota wonen 2014-2019 met het kabinet Wonen. Minister Liesbeth Homans sloot de dag af via een video-speech.

Kortom, Woonforum is telkens voor de  600 deelnemers een uitstekende gelegenheid om hun inzicht verder te verruimen in wat er leeft en beweegt in de sociale huisvesting en om collega’s binnen de sociale huisvesting te ontmoeten.  

 

 

De site: Woonforum 2015.be

Gerelateerde artikels