Onderwijs en armoede - Tweede netwerk-evenement armoedebestrijding

In Vlaanderen leeft één kind op tien in armoede. Onderwijs wordt algemeen erkend als een belangrijke schakel om armoede te overwinnen. Cijfers over armoede zijn er voldoende. Academische expertise is er ook, zeker aan de Universiteit Antwerpen. Deze onderzoekers hebben oog voor armoede. Vlakbij, in de stad, maar ook op internationaal niveau.

Expertise is één zaak, actie is een andere. Om dat laatste te stimuleren, organiseert de UAntwerpen netwerk-evenementen rond armoedebestrijding. Hierbij laten ze de vorsers kennis maken met organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede rondom ons. Daartoe richten ze evenementen in, waarop organisaties uit het middenveld en personen die zich inzetten voor deze problematiek aan bod komen en in debat gaan met deze vorsers. Tijdens dit tweede netwerk-evenement stond het verband tussen onderwijs en armoede centraal.

Iedereen, vorsers en belangstellenden, leden van de academische gemeenschap van de UAntwerpen of niet, werknemers van middenveldorganisaties en hun leden die zich bij deze problematiek betrokken voelen of er wilden toe bijdragen, was van harte welkom!

In dit kader hebben enkele leden van Pash deze uiteenzettingen bijgewoond. Ook dit is momenteel een thema waar sociale huurders met kinderen wel al eens over wakker liggen.


Bekijk via volgende linken de presentaties van:

Prof. Ides Nicaise: Armoede en Onderwijsbeleid: een overzicht
Dhr. Luc Vanden Bogaerde (Onderwijs Samenlevingsopbouw Vlaanderen)
Mvr. Annik Soete (Petrus en Paulus campus West)
Dhr. Bert D'hondt (Welzijnszorg)
Prof. Christiane Timmerman

Bekijk hier een beeldverslag van het evenement

Gerelateerde artikels