Toespraak Nieuwjaarsreceptie, 17 januari 2017.

Toespraak Pash 17 januari 2017

 

Beste genodigden, beste Pash-ers,

Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie 2017.

Waar wilden we voor gaan in 2016? Mogelijke actiepunten waren: inspiratie bij de buren, onze eigen bril, woonzekerheid en betaalbaarheid.

Inspiratie bij de buren, die hebben we gevonden: tijdens onze uitstap naar Brussel met 26 pash-ers en onze pash-delegatie van 2 vrouwen naar Glasgow en ook in Mechelen, waar we met 20-tal pash-ers deelnamen aan het VIVAS-congres.

Over die bril. Meestal spreken ze “over ons”, en niet altijd even fraai. We moeten meer van ons laten horen. En dat moet, in deze moderne tijden via onze website. Jawel, er kan nog veel aan verbeterd worden maar het is ONZE website. Dus bezoek onze website, spreek erover met andere mensen die meer van sociale huisvesting en van ons pash willen weten. Reclame maken voor wat we doen mag gerust.

We lieten ook van ons horen op onze DVSH in december, magnifiek georganiseerd door de  werkgroep DVSH. Betaalbaarheid was het thema. Met een PowerPoint toonde Erik de stand van zaken en de voorstellen rond betaalbaarheid van het vivascongres. De PowerPoint en die voorstellen kan je allemaal vinden, jawel, op de website. Op onze DVSH zagen we ook een filmpje met Paul in den hoofdrol…. Als het niet meer betaalbaar is en je komt in de schulden gaat het snel van kwaad naar erger. Na zijn getuigenis werd ons MyTrust-O voorgesteld, een oplossing om dergelijke schulden op een eerlijke en georganiseerde manier aan te pakken, met respect voor de schuldenaars.

Betaalbaarheid zal een hoofdthema blijven voor pash. Ook dit jaar weer.

De kosten voor elektriciteit zijn al duurder geworden, en binnenkort gaan we mogen meebetalen voor de subsidies van de windmolenparken. De regeringen kondigen al verhoging van de waterprijzen aan. En het zijn wij, de kleine man en vrouw, die elke keer opnieuw dat geld moet ophoesten. Met die aangekondigde verhogingen zien wij ook een stijging van de voorschotten van de huurlasten.

Over het water moeten we het toch nog efkes apart hebben. Enkele jaren geleden hebben de bewoners van Europark bekomen dat er individuele watermeters geplaatst werden. Het verbruik is gedaald, joepie…. Maar de waterfactuur niet … of toch? De huurders willen controle op hun facturen. Wij van pash willen daarom de bewonersgroep en de huurders van Linkeroever steunen en de komende weken een bijeenkomst organiseren op Linkeroever met woonhaven, en misschien ook met Waterlink?

En dan 1 april. Wat gebeurt er op 1 april? Juist, dan gaan de nieuwe regeringsmaatregelen van kracht: nieuwe huurdercontracten zullen tijdelijk worden, wie teveel verdient moet er uit en er moet een bezettingsvergoeding betaald worden voor een kamer teveel. PASH en VIVAS zullen samen het beleid van dichtbij opvolgen, dat is vooral den dada van Eric Wilms.

Maar het moet ons toch van het hart - dat we den indruk hebben dat die nieuwe maatregelen niet het antwoord kunnen zijn op de realiteit. Wij hebben zo ons eigen gedacht: de privémarkt is zo goed als onbetaalbaar - wonen is nog altijd een grondrecht - dan is het de plicht van de overheid om het patrimonium sterk uit te breiden, niet alleen voor de armste, ook voor 2verdieners. Wie in SHV een woonst toegewezen krijgt moet woonzekerheid krijgen en de woonst zelf blijft in handen van de SHV. Huurwoningen dus, geen koopwoningen.

Zijn die maatregelen van 1 april niet zo’n beetje rommelen in de marge? En wat doet dat met de mensen? Stel je voor: ik geef hier de linkerhelft van de zaal een briefje van 5 €. Oh, dat is na spijtig voor de rechterhelft niet waar. Maar dat zijn de feiten: sociale huurders met woonzekerheid en andere met tijdelijke contracten door elkaar. En zo proberen ze ons ook elke keer opnieuw te verdelen rond andere taal, rond inkomen, rond manier van doen en manier van klappen… En natuurlijk zijn wij allemaal anders. Maar roddelen over de buren of stampen tegen den onbekende dat betekent dat ge in plaats van met méér met minder zult zijn als ge iets wil bereiken.

Wij van PASH weten dat het alleen maar anders kan.  Hoe? Ik heb hier 2 bolletjes koord. Mag ik vragen dat die rondgaan zodanig dat iedereen het mee kan vastpakken. 

Verbinden. SAMEN aan het zelfde zeel trekken. SAMEN werken, dat is hoe wij van PASH de zaken aanpakken. SAMEN voor correcte klachtenbehandeling, samen voor een sterk overleg en inspraak met onze partners [en ook al hebben we een discussiepunt met Woonhaven, DIW of ABC, we pakken met zijn allen die koord vast ]. SAMEN met de stad, zoals de bewonersgroepen in de schoot van PASH en onder impuls van Freddy, een nieuwe subsidiëringmanier van Stadsmakers hebben bekomen.

SAMEN, wij allemaal vrijwilligers in onze wijken en bewonersgroepen, vrijwilligers voor onze pash-vergaderingen, voor onze activiteiten, verzending, organisatie van uitstappen en DVSH.

 

Dank voor de inzet van iedereen. We duimen voor een tof, leerrijk en actief jaar voor PASH.

 

 

En we starten daar mee vanavond. Dank voor iedereen die deze avond mogelijk maakte en in het bijzonder twee mensen die nu buiten Antwerpen wonen maar nog steeds de heerlijke catering willen verzorgen voor ons. Applaus voor ons allen en bijzonder voor Willy en Marjolein. 


 

Download hier de pdf: Toespraak Pash, 17 januari 2017

Bekijk hier 2016 in beeld: Pash overzicht 2016 in beeld

Gerelateerde artikels