De dag van de sociale huurder 2016

De dag van de sociale huurder 2016:

Een potpourri rond betaalbaar sociaal wonen en oude Antwaarpse liekes.

 

Zaterdag 10 december was het weer verzamelen geblazen voor de Antwerpse sociale huurders voor hun jaarlijkse ‘Dag van de Sociale Huurder’. Het Platform Antwerpse Sociale Huurders had de ‘betaalbaarheid van sociaal wonen’ op de agenda gezet.

 

Eerst werd er over het muurtje gekeken: ervaringen van de PASH-uitstap naar Brussel, lessen uit het internationale Huurderscongres in Glasgow en inspiratie uit Wenen. Inspraak via huurdersafgevaardigden in Brussel, er is geld voor betaalbare sociale huisvesting  hoorden we in  Glasgow,  objectieve criteria en vastgelegde huurprijzen per m² in Wenen: Antwerpen en Vlaanderen kan nog veel leren!

 

In Vlaanderen is de gemiddelde sociale huurprijs de voorbije 10 jaar met 35% gestegen. Daarnaast gingen ook de huurlasten, verwarmings- en energiekosten fors de hoogte in. De woonkosten nemen een steeds grotere hap uit het budget van de sociale huurder. Erik Vanobbergen lanceerde er enkele voorstellen van VIVAS, de koepel van sociale huurdersgroepen in Vlaanderen, om tot een rechtvaardigere huurprijsberekening te komen:  objectieve en transparante bepaling van de marktwaarden, begrenzing van de huurprijsstijgingen bij renovatie, de invoering van een maximumfactuur voor woonkosten zoals in de gezondheidszorg. Maar ook meer overheidsmiddelen voor sociale huur zijn broodnodig. De Vlaamse regering besteedt slechts 318 miljoen aan sociale huisvesting; dit is minder dan 1% van het totale Vlaamse budget!

 

Paul Rosiers bracht een moedige en indrukwekkende getuigenis: zonder betaalbare sociale huisvesting zou ik nooit uit mijn schulden geraakt zijn. En in die tijd bestond My TrustO nog niet. My TrustO helpt mensen met schulden op weg om op een menselijke manier hun schulden afbetaald te krijgen http://www.mytrusto.be. Initiatiefneemster Annemie Verhoeven van Beweging.net was de uitgelezen spreekster om dit prachtig initiatief voor te stellen.

 

De Dag kon niet afgesloten worden zonder nog een woordje uitleg over de nieuwe tariefstructuur van ons watergebruik. Kristine Landuyt van de OCMW-energiecel benadrukte het belang van het  opsporen van waterlekken. Een lekkende kraan verbruikt vier liter water per uur! Het besluit van Woonhaven om individuele watermeters te plaatsen, een lang bestaande vraag van PASH, komt niets te vroeg.

 

Met Mie katoen, Het houten huizeke, En hedde gij meubelen, bracht het lokale koor Wijklawijt even veel variatie aan oude Antwaarpse liekes dan er serieuze thema’s aan bod kwamen. Moderator Mat Steyvers kreeg assistentie van Zotte Rik en Mie Citroen, twee volkse figuren uit de St. Andrieswijk,  om alles aan mekaar te praten en het publiek 2 uur geboeid mee te krijgen.

 

Aansluitend nog een schitterende receptie…. Wat moet een mens nog meer hebben op een zaterdagnamiddag in december?

 

 

Download hier de pdf's: PowerPoint Dag van de Sociale Huurder

PowerPoint Betaalbaarheid

PowerPoint Wenen

Gerelateerde artikels