Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Over de Studiedienst

Opdracht

  • Kijkt naar de toekomst, verkent de ruime omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt, volgt de internationale trends op en positioneert hierin de opportuniteiten en bedreigingen voor Vlaanderen.
  • Monitort de resultaten en effecten van het optreden van de Vlaamse overheid en in het bijzonder van het transversale beleid en de domeinoverschrijdende beleidsprogramma’s.
  • Coördineert het Vlaamse statistiekbeleid met het oog op de productie en verspreiding van relevante, tijdige, coherente, … statistieken ter ondersteuning van het Vlaamse beleid en om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen.

Enkele taken en producten

  • Algemene omgevingsanalyses (blik naar buiten) en Contextanalyses (blik van buiten naar binnen).
  • Gemeentelijke bevolkings- en huishoudensprojecties, macro-economische sectorale projecties.
  • VRIND, opvolging indicatoren van horizontale plannen zoals Pact 2020, VHP Europa 2020; thematische monitoren zoals stedenmonitor, armoedemonitor, lokale en Vlaamse inburgering- en integratiemonitor alsook gebiedsgerichte monitoren zoals opvolging SALK-indicatoren, Vlaamse Rand, …
  • Statistisch jaarprogramma; kwaliteitsbeleid voor Vlaamse openbare statistieken.
  • Primaire dataverzameling op basis van surveys zoals culturele verschuivingen houdingen, gedragingen en waarden,…
  • Ontsluiting van secundaire datareeksen in rapporten die interactief bevraagbaar zijn (kubus demografie, ondernemingen, lokale statistieken).
  • Website Studiedienst Vlaamse Regering en Lokale Statistieken


Hier gaat het naar de tabellen

Gerelateerde artikels