Een huur- of een eigenaarsbeleid voeren, dat is een ideologische kwestie.

In het artikel van De Standaard staan de cijfers zwart op wit: de overheid geeft veel woonsubsidies ... Maar komen die terecht bij wie het nodig heeft? De federale overheid geeft 94% van zijn uitgaven aan eigenaars-bewoners - de Vlaamse overheid 61% aan eigenaars tegenover 34% sociale en 5% private huurders. Wij hebben niets tegen het kopen van een woning. Onze familie, onze kinderen hebben of dromen ook van een eigen huis of appartement.

Van de sociale huurders wordt echter al snel gezegd dat wij profiteurs zijn omdat onze huurprijzen gekoppeld zijn aan onze inkomens. Je hebt als sociale huurder recht op een woning als je beantwoordt aan de voorwaarden. En de cijfers spreken dit fors tegen: de hele huurmarkt, privaat & sociaal, wordt stiefmoederlijk bedeeld door onze overheid.

We citeren graag Sien Winters: "'Een huur- of een eigenaarsbeleid voeren, dat is een ideologische kwestie." En "Goed beleid maken vraagt moed".

PASH pleit voor een ernstige herverdeling van de subsidies met een groter stuk van de taart voor de huurmarkt. Een beleid dat het recht op wonen voor iedereen wil realiseren in de praktijk, en niet enkel in de grondwet.

Dit is momenteel een actueel thema. Bij vele sociale huurders zweeft momenteel inderdaad de vraag, van wat gebeurt er met mijn/onze kind(eren), moesten wij morgen om de een of andere onvoorziene omstandigheid overlijden.


Lees hier het artikel

Gerelateerde artikels